Profiel
 

Academie voor Podiumkunsten Aalst

De Academie voor Podiumkunsten maakt deel uit van het Deeltijds Kunstonderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Dit impliceert dat de school gebonden is aan opgelegde bepalingen en normen betreffende de organisatie, de subsidiëring, de personeelsomkadering, de leerprogramma’s, de accommodatievereisten, de bekwaamheidsbewijzen van het bestuurs- en onderwijzend personeel, enz.

Een inspectie- en verificatieteam van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kijkt toe of de school beantwoordt aan de vastgestelde wettelijke bepalingen.

Dit systeem, wat uniek is in Europa, resulteert in een kwaliteitsvol kunstonderwijs.


Binnen de wettelijke bepalingen heeft elke school de vrijheid haar eigen artistiek pedagogisch profiel te ontwikkelen. Dit profiel wordt in grote mate bepaald door het Artistiek Pedagogische Project (APP) van de school, wat in onderling overleg tussen de directie en het onderwijzend personeel gecreëerd wordt en door de inrichtende macht bekrachtigd wordt.


De twee grote hoofdlijnen waarop het APP van de Academie steunt, zijn de onderwijsopdracht en de maatschappelijke opdracht.

De onderwijsopdracht stelt zich tot doel artistieke vaardigheden te ontwikkelen en een artistieke zelfontplooiing te stimuleren en te begeleiden. Het hoofddoel is deze middelen te laten resulteren in een persoonlijke artistieke creativiteit.

In de algemeen maatschappelijke opdracht streeft de Academie naar de vorming van individuen met een openheid van geest in een respectvolle relatie tot anderen. Zij wil bovendien een gefundeerde en geargumenteerde kritische houding ontwikkelen ten overstaan van maatschappelijke fenomenen.

Hier vind je het volledige artistiek pedagogisch project van het APK.


Wie interesse heeft in een opleiding muziek, woord en/of dans krijgt aan de Academie maximale kansen. Zoals in elke onderwijsvorm staan interesse, begaafdheid en werkijver in verhouding tot het resultaat. De school hanteert dan ook een intellectuele en artistieke eerlijkheid om een hoog onderwijsniveau na te streven en te behouden.


Hier vind je ook het schoolreglement van de Academie.

Info schooljaar 2018-2019:



NIEUW vanaf schooljaar 2018 - 2019

FIGUREN- EN POPPENTHEATER!


Nieuwe cursus in onze academie - wekelijks op woensdagavond.

Domein woordkunst-drama, vierde graad, optie theatermaker – vanaf 15 jaar



NIEUW vanaf schooljaar 2017-2018

WIJKSCHOOL IN GIJZEGEM

Volgende richtingen zijn nu ook te volgen in vestigingsplaats Gijzegem:

  • MCV (Muzikale en Culturele Vorming)
  • Woordatelier
  • Muziekinitiatie
  • Vioolinitiatie

Meer info over de nieuwe thuis van de Aalsterse Academie voor Podiumkunsten en Bibliotheek?

Ga naar de website van Utopia Aalst.