Inschrijven

Academie voor Podiumkunsten Aalst

Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019 is niet meer mogelijk.

 

Waar?

Inschrijven kan in het secretariaat van de academie/Utopia (Utopia 1, Aalst).

Leerlingen van de vestigingsplaatsen Binnenstraat, Erembodegem en Gijzegem kunnen zich enkel inschrijven in de hoofdvestigingsplaats (Utopia 1, Aalst).

 

Leerlingen die les volgen in de vestigingsplaatsen Denderleeuw of Herzele kunnen zich ter plaatse of in Aalst inschrijven.

 

Meer info:

 

vestigingsplaats Denderleeuw (gesloten op vrijdag, zaterdag en zondag)

Adres: Nieuwstraat 62A, 9470 Denderleeuw

Tel: 053 66 21 11

E-mail: kunstonderwijs@denderleeuw.be

 

vestigingsplaats Herzele (gesloten op zondag en maandag)

Adres: Solleveld 35, 9550 Herzele

Tel: 053 73 74 50

E-mail: academie@herzele.be

 

 

 

Wanneer?

 

 

Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019 is niet meer mogelijk.

 

 

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2018 - 2019 bedraagt:

jeugd tot 18 jaar: 71,- EUR

reductie jeugd: 48,- EUR (tweede lid van het gezin, tweede richting in deze of andere academie)

van 18 tot 24 jaar + volwassenen die recht hebben op het reductietarief (*): 135,- EUR

volwassenen: 313,- EUR

 

 

 

Betalingsmodaliteiten

Om veiligheidsredenen aanvaarden we geen cash geld. Je betaalt met bancontact.

Je kan ook betalen met sport- en cultuurcheques. Vraag ernaar bij je werkgever.

 

 

Wat breng je mee?

Schrijf je je voor de eerste keer in? Breng dan zeker je identiteitskaart mee.

Heb je recht op korting? Vergeet de juiste attesten niet.

Volgde jij of een gezinslid al lessen bij een andere academie, breng dan je getuigschrift of attest mee.

 

 

Fiscaal attest

Het inschrijvingsgeld voor leerlingen tot 12 jaar kan fiscaal in mindering gebracht worden als 'onkosten voor opvang'. Dit attest wordt in de loop van de maand mei via de leerlingen meegegeven.

Dit attest kan niet afgeleverd worden voor de initiatiecursussen ingericht door vzw Muza, vzw De LuchtBrug of stad Aalst.

 

(*)Reductietarief

 

korting

vereist attest

Volledig werkloze

Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of personen ten laste daarvan.

Mits geldig attest vanwege VDAB uitgereikt in september.

Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)

 

Werkloze andere categorieën

Verplicht ingeschreven werkzoekenden op basis van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid.

Mits geldig attest vanwege VDAB uitgereikt in september.

Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)

 

Leefloners

Personen die het bestaansminimum of het gewaarborgd minimuminkomen ontvangen en de personen die zij ten laste hebben.

Mits geldig attest vanwege OCMW uitgereikt in september.

Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)

 

 

 

 

 

Gehandicapten/Mindervaliden

Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale OverheidsdienstSociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief.

Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen:

 

een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’;

een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.

De FOD SZ zorgt voor (elektronische) attesten “erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap”. Naast deze attesten aanvaardt de verificatie ook rekeninguittreksels waaruit een tegemoetkoming blijkt van de FOD SZ.

 

In de categorie jongeren en jongvolwassenen wordt het verminderd tarief toegekend aan begunstigden van een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66%. Omdat dat percentage overeen komt met minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid, accepteert de verificatie attesten van de FOD SZ met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid.

 

Attesten van een kinderbijslagfonds of van Famifed (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) zijn ook geldig indien ze duidelijk aangeven dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%.

 

Residenten gezinsvervangend tehuis

Personen die een gezinsvervangend tehuis of MPI (medisch-pedagogische instelling) verblijven.

 

Mits geldig attest vanwege betrokken tehuis voor bijzondere jeugdzorg uitgereikt in september.

Politiek vluchteling

Statuut erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan.

Mits geldig attest vanwege Ministerie van Justitie of Binnenlandse Zaken uitgereikt in september.

Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest uitgereikt in september.

 

Studenten-jongeren

Volwassenen in de leeftijdsklasse 18 tot 24 jaar krijgen automatisch een verminderd tarief op basis van hun leeftijd. Een volwassen leerling heeft recht op het verminderd tarief zolang hij geen 25 jaar is op 31 december van het schooljaar waarvoor hij zich inschrijft.

 

Geen attest nodig, enkel identiteitskaart.

Een attest van het kinderbijslagfonds hoeft dus niet meer.

 

Jongeren-ander gezinslid betaald

Jonger dan 18 jaar én een ander gezinslid betaalde reeds.

Mits het kunnen voorleggen van een kopie van het betalingsbewijs van het andere gezinslid + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)

 

Jongeren-bijkomende studierichting

Jonger dan 18 jaar én ingeschreven in een andere studierichting in deze of een andere academie.

Mits het kunnen voorleggen van een kopie van het betalingsbewijs van die andere Academie

 

 

Info schooljaar 2018-2019:

 

 

NIEUW vanaf schooljaar 2018 - 2019

FIGUREN- EN POPPENTHEATER!

 

Nieuwe cursus in onze academie - wekelijks op woensdagavond.

Domein woordkunst-drama, vierde graad, optie theatermaker – vanaf 15 jaar

 

 

NIEUW vanaf schooljaar 2017-2018

WIJKSCHOOL IN GIJZEGEM

Volgende richtingen zijn nu ook te volgen in vestigingsplaats Gijzegem:

  • MCV (Muzikale en Culturele Vorming)
  • Woordatelier
  • Muziekinitiatie
  • Vioolinitiatie

Meer info over de nieuwe thuis van de Aalsterse Academie voor Podiumkunsten en Bibliotheek?

Ga naar de website van Utopia Aalst.